Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

θα χρειαστεί να μας επιστρέψετε στο σχολείο με τα παιδιά σας υπογεγραμμένη την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Την Δήλωση θα σας την δώσουμε μέσω των παιδιών σας προσυμπληρωμένη σε κάποια στοιχεία τα οποία θέλουμε να ελέγξετε και να διορθώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα. 

Η παραπάνω δήλωση πρέπει να υπογραφεί και συμπληρωθεί με τα στοιχεία του Κηδεμόνα που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Π.χ. εάν μπείτε με τους κωδικούς taxisnet του πατέρα να κάνετε δήλωση, τότε ο πατέρας θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του εκεί. Εάν μπείτε με της μητέρας τους κωδικούς taxisnet, τότε θα πρέπει να την συμπληρώσει η μητέρα. 

Σε περίπτωση που την υπεύθυνη δήλωση συμπληρώσει ο Πατέρας και την αίτηση την κάνει η μητέρα με τους κωδικούς της του taxisnet, τότε δεν θα ολοκληρώσει την διαδικασία και θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε σας παρακαλούμε δώστε την απαραίτητη προσοχή. 

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Υπουργείου και παρακαλούμε να την διαβάσετε προσεκτικά.  Επιστολή 

Επιστολή Υπουργείου Παιδείας: Πατήστε εδώ