Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Μπλέ κάδοι

Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού

Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
Φωτοκύκλωση Α.Ε.

ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.

Re-Battery

Eco-elastika Α.Ε.

 

COMBATT

       

 

Λαμπτήρες

Όλα τα είδη φωτιστικών ανακυκλώνονται και από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λ.π. , τα οποία επαναχρησιμοποιούνται

σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

 

Τα ανακυκλώσιμα είδη είναι τα παρακάτω:
• Παντός είδους Φωτιστικά συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών.
• Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός και των λαμπτήρων πυράκτωσης.
• Λαμπτήρες Πυράκτωσης

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ:

• Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού.
• Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων.
• Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής πιέσεως, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου, υδραργύρου και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων.

 

Ομάδα Υλικών Υλικό Που ανακυκλώνεται

Φωτιστικά Είδη

Φωτιστικός εξοπλισμός (εξοπλισμός προβολής, οικιακά φωτιστικά σώματα)
Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσεως, νατρίου)
Λαμπτήρες πυρακτώσεως