Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Μπλέ κάδοι

Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού

Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
Φωτοκύκλωση Α.Ε.

ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.

Re-Battery

Eco-elastika Α.Ε.

 

COMBATT

     

 

Απόβλητα

Πολλά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να ανακυκλωθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μια επικίνδυνη ουσία ανακυκλώνεται αν έχει χρησιμοποιηθεί και επαναχρησιμοποιηθεί ή έχει ανακτηθεί . Επιπλέον, οι κανονισμοί επικίνδυνων αποβλήτων κάνουν μια σημαντική διάκριση μεταξύ υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καμία αποκατάσταση και αυτών που πρέπει να ανακτηθούν πριν πάλι χρησιμοποιηθούν.

Ένα οποιοδήποτε υλικό ανακτάται αν έχει περάσει την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να ανακτηθεί ένα προϊόν που μπορεί πάλι να χρησιμοποιηθεί.

Συνήθεις δραστηριότητες αποκατάστασης επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνουν την ανάκτηση χρησιμοποιημένων διαλυτών, π.χ. την ανάκτηση ασετόν, ή μετάλλων, π.χ, την ανάκτηση μολύβδου. Ένα παράδειγμα υλικού που είναι χρησιμοποιήσιμο χωρίς αποκατάσταση είναι η σκόνη που επιστρέφεται κατευθείαν στον πρωταρχικό κάμινο τήξης ψευδαργύρου.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι  η στάχτη που παράγεται σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν κάρβουνο για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Τα εν λόγω εργοστάσια παράγουν δυο τύπους στάχτης: ελαφριά και βαριά. Τα μόρια της ελαφριάς στάχτης έχουν χαμηλή πυκνότητα και είναι πολύ λεπτά, έτσι η στάχτη αυτή μπορεί να αφαιρεθεί με την χρήση μηχανημάτων για τη πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.