Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Μπλέ κάδοι

Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού

Κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
Φωτοκύκλωση Α.Ε.

ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.

Re-Battery

Eco-elastika Α.Ε.

 

COMBATT

     

 

 

Ηλεκτρονικές Συσκευές

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ηλεκτρονικές συσκευές αντικαθίστανται από άλλες πιο προηγμένες τεχνολογικά αρκετά συχνότερα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Παλαιότερα η αγορά και κατοχή ηλεκτρικών συσκευών θεωρείτο πολυτέλεια και περιοριζόταν σε συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες (τηλεόραση, ψυγείο, πλυντήριο, κλπ). Σήμερα διατίθεται πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευές σε τιμές προσιτές σχεδόν για κάθε τσέπη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον άκρατο καταναλωτισμό που επικρατεί στις μέρες μας έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο ρυθμός παραγωγής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα).

 

Ομάδα Υλικών

Υλικό

Που ανακυκλώνεται

 

 

   

Απόβλητα Ηλεκτρικού και  Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Μεγάλες οικιακές συσκευές

ναι

μερικώς(1)

Μικρές οικιακές συσκευές

ναι

ναι

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

ναι

μερικώς(2)

 Καταναλωτικά είδη

ναι

μερικώς(3)

Είδη Φωτισμού (φωτιστικός εξοπλισμός, λαμπτήρες)

ναι

ναι

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

ναι

μερικώς(4)

Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

ναι

 

Ιατρικά βοηθήματα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων)

ναι

 

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

ναι

ναι

Συσκευές αυτόματης διανομής

ναι