Σημείωση! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies

Παρακαλώ πατήστε I understand Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώ

Το 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε την τρέχουσα σελίδα με σκοπό να ενημερώσει, διευκολύνει και πληροφορήσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου. 

Για συνέχεια στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ πατήστε Κατανοώ

Cathedrals 2016-2018

 

Οι μαθητές μας θα έχουν εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να χρησιμοποιήσουν τη ξένη γλώσσα που σπουδάζουν, όχι σε ακαδημαϊκό αλλά σε πραγματικό επίπεδο. Έτσι, δεν θα θεωρήσουν ποτέ τα αγγλικά ως σύνολο κανόνων γραμματικής και γλωσσικών δομών, αλλά ως το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας στον κόσμο. 

Το έργο έρχεται ως αποτέλεσμα της ανάγκης να βρεθούν νέες παιδαγωγικές στρατηγικές. Την ανάγκη να μάθουν οι μαθητές πώς να οργανώνουν διαφορετικές πληροφορίες (ξένες γλώσσες, γεωγραφία, τέχνες, γεωλογία, ΤΠΕ) μέσω μιας κοινής δραστηριότητας.

Παρόλο που πολλές χώρες εταίροι έχουν μεταναστευτική παράδοση, οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες και έλλειψη κινήτρων για τη μελέτη ξένων γλωσσών, δηλαδή τα αγγλικά. Έτσι, η ανάγκη να βρεθούν κίνητρα, επικοινωνιακές στρατηγικές διδασκαλίας και διαφορετικά σενάρια για να παρακινηθούν οι μαθητές για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και ενός μελλοντικού εργαλείου εργασίας.

Εκτός από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη των μνημείων με την ευρύτερη έννοια (αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική, υλική, πολιτιστική και ιστορική ή γεωγραφική), ο κύριος στόχος είναι να γίνει μια εγκάρσια μελέτη, που προσεγγίζει διαφορετικές προοπτικές και τις διαφορετικές περιοχές γνώσης, που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών. Ο στόχος είναι να υλοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών χρησιμοποιώντας καινοτόμες και νέες διδακτικές στρατηγικές.

Η χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή των ΤΠΕ, είναι μια γλώσσα που παρακινεί τους μαθητές. Σχεδιάζουμε να το κάνουμε, δηλαδή με τη γεωαναφορά των μνημείων που έχουν μελετηθεί, δημιουργώντας μια ιστοσελίδα με πληροφορίες (ιστορική, καλλιτεχνική, γεωγραφική ή πολιτιστική) χρησιμοποιώντας χάρτες, λαμβάνοντας λεπτομερείς φωτογραφίες, εκθέσεις, συνεδρίες με ειδικούς σε διαφορετικούς τομείς. Επίσης,  ο ρόλος του σπουδαστή γίνεται πιο ενεργός στην προσωπική του διαδικασία μάθησης και, ως εκ τούτου, πιο παρακινημένος, περισσότερο επεμβατικός, ώστε να γίνει το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και οι καθηγητές αναλαμβάνουν περισσότερο το ρόλο των συντονιστών σε αυτή τη διαδικασία.

Η επικοινωνιακή χρήση ξένων γλωσσών (με συγκεκριμένη ανάγκη και σκοπό, όπως για παράδειγμα η οικοδόμηση της ιστοσελίδας ή των φόρουμ) και η επαφή με τους συνεργάτες τους και η χρήση της κινητής τεχνολογίας, της κοινωνικής δικτύωσης και της εικόνας, είναι ένα κίνητρο και καινοτόμο ως παιδαγωγικό εργαλείο και διδακτικό σκοπό, γιατί πολλές φορές το σχολείο και η διδασκαλία δεν συνοδεύουν πάντα την εξέλιξη και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το έργο έχει μερικούς βασικούς στόχους και αναμενόμενους αντίκτυπους, όπως η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά μνημεία της Ευρώπης σε μια διαπεριφερειακή προοπτική. Βελτίωση της χρήσης ξένων γλωσσών, δηλαδή της αγγλικής γλώσσας επικοινωνίας. Γνώση και διάδοση πολιτιστικών ορόσημων. Καλύτερη κατανόηση της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς. Ευρύτερη γνώση του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αύξηση των ικανοτήτων των μαθητών στη δημιουργικότητα, παρουσίαση, συζήτηση, Βελτίωση της χρήσης και των ικανοτήτων στις δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνίας. Συνειδητοποίηση της σημασίας των ιστορικών μνημείων. Υψηλότερη συμμετοχή στη σχολική ζωή και εξωσχολικές δραστηριότητες. Αύξηση του πεδίου των μεθόδων και της παιδαγωγικής εμπειρίας στην αντιμετώπιση των κινήτρων των μαθητών και των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών.

Η ομάδα του Erasmus+

Dori Torres Bravo

George Kefallonitis

Grace de Graca Pereira

Milva Fiorito